Telleman TextielRestauratie

Conservering en restauratie van textiel
Advies beheer en behoud

Waarom Conserveren

We willen textiel om allerlei redenen bewaren: emotionele of esthetische redenen, of omdat het economische, culturele of historische waarde heeft. Textiel is echter voornamelijk samengesteld uit organische grondstoffen en is daardoor kwetsbaar en vergankelijk. Degradatie kan versneld worden onder invloed van licht, vocht, zuurstof, en klimaatschommelingen. Ook verpakkingsmateriaal, aanwezig vuil of schadelijke materialen en het eigen gewicht van een voorwerp kunnen van invloed zijn. Veroudering kan leiden tot verkleuringen, breekbare vezels en algehele verzwakking van het materiaal. Problematisch is dat deze schade onomkeerbaar is en bovendien in het beginstadium niet altijd direct zichtbaar.

Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Verouderde zijde is bros en breekbaar geworden

Restauratie doopjurk van batist

Een grof dichtgenaaid gat heeft voor nieuwe schade gezorgd

Naast veroudering, kan schade optreden door (intensief) gebruik/hanteren, niet-optimale of onzorgvuldige opslag, oude reparaties en/of biologische aantasting (insectenvraat of ongedierte). Gevolgen hiervan kunnen zijn gaten, scheuren, vouwen, vervormingen en vlekken. Dit kan het uiterlijk van voorwerpen aantasten, maar misschien nog wel belangrijker, deze schade kan leiden tot interne spanningen, met als gevolg nieuwe schade. Om voorwerpen veilig te stellen voor de volgende generatie is daarom zorg nodig.

Textielrestauratoren worden breed opgeleid. Technische (hand)vaardigheden worden gecombineerd met academische kennis over degradatieprocessen en natuurwetenschappelijke en historische achtergronden van objecten. Dit is nodig om te begrijpen waar schade vandaan komt en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om verval te voorkomen of te vertragen. Gezocht wordt naar praktische en verantwoorde oplossingen voor complexe problemen. Hierbij wordt de integriteit en geschiedenis van het object steeds gerespecteerd. Gestreefd wordt naar het zo reversibel mogelijk werken en het behoud van origineel materiaal. Gewerkt wordt volgens de restauratie-ethiek (voor meer informatie over deze ethische richtlijnen, zie de website van Restauratoren Nederland).


Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Links: voor behandeling. Bros geworden zijde brokkelt steeds verder af. Rechts: na behandeling. De zijde is geconsolideerd tussen de al aanwezige voering en gekleurde tule.