Eerder uitgevoerde projecten

Tijdens de opleiding tot restaurator heb ik aan zeer wisselende projecten kunnen werken: van museumobjecten tot gebruiksvoorwerpen; van kostuums tot wandtapijten en van archeologische vondsten tot moderne kunstwerken. Deze projecten lieten mij maar weer zien hoe gevarieerd en fascinerend de wereld van textiel kan zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden van deze projecten. 

Kerkelijk textiel

In september 2016 werd, onder leiding van vakdocent textielrestauratie René Lugtigheid, onderzoek gedaan naar de Heilige Bloeddoek van Boxtel, een reliek dat nog jaarlijks wordt meegedragen in de bloedprocessie van Boxtel. Het onderzoek werd uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waaronder de doek het beste bewaard en gehanteerd kan worden.

Zie de website van de bloedprocessie Boxtel voor een kort artikel over dit project. 


Visueel onderzoek naar de Bloeddoek van Boxtel

Archeologische fragmenten

In 2014 vonden duikers van Duikclub Texel in een nieuw vrijgekomen scheepswrak bij Texel een kist vol textiel. Een belangrijk deel van de opgedoken schat bestaat uit zeventiende eeuwse kostuums. De toegepaste materialen en technieken zijn enorm rijk en gevarieerd. Een maritieme textielvondst van dit formaat is uniek in de wereld. Begin 2016 werd een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd door twee  Restauratoren in Opleiding (RIO) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dankzij dit onderzoek is meer inzicht gekregen in de opgedoken textielcollectie. 

Lees meer over deze vondst op het blog van Modemuze.


Onderzoek naar de zijden japon opgedoken bij Texel

Conceptuele kunst

De Engelse kunstenaar Alex Farrar sloot in 2016 zijn kunstproject ‘Suits’ af, dat de eerste tien jaar van zijn kunstenaarschap omvat. Voor dit project droeg hij zelfgemaakte maatpakken bij officiële gelegenheden zoals openingen, vernissages, presentaties en vergaderingen. Voor de afsluiting van het project, filmde Farrar de uitvoering van het documenteren en opslaan van de pakken, uitgevoerd door twee textielrestauratoren in opleiding. Op de jaarlijkse open dag van de Academie in november 2016, ‘RijksacademieOPEN 2016’, presenteerde hij het project.

Het filmmateriaal is op de website van Alex Farrar te vinden.


Inventarisatie en conditiebepaling van project 'Suit's' van Alex Farrar. Film-still Alex Farrar


Egyptische mummie

In 2014 werd, als onderdeel van de opleiding tot textielrestaurator, een Egyptische mummie (712-657 v.Chr.) behandeld uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. Het verouderde linnen is verzwakt, waardoor een deel van de buitenste windsels zijn beschadigd. Om verder materiaalverlies te voorkomen en de huidige conditie van de windselen te stabiliseren, zijn de windsels op beschadigde plaatsen afgedekt met een tule in een passende kleur.

De behandeling vond plaats onder leiding van vakdocent Emmy de Groot.

Mummie, eigendom van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Egyptische mummie, RMO

Voet van de mummie, RMO

Voet van de mummie voor behandeling. Delen van de windsels laten los.

Voet van de mummie tijdens behandeling, RMO

De loshangende windsels worden geconsolideerd door middel van tule.

Voet van de mummie na behandeling, RMO

Voet van de mummie na behandeling. Door het vastzetten van de windsels wordt verder materiaalverlies voorkomen.