Preventieve conservering

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat objecten tijdens opslag of tentoonstellingen onnodig beschadigen. Door aanpassingen te maken aan de directe omgeving van objecten kunnen externe risico- en schadefactoren worden weggenomen of verminderd. Het bieden van voldoende steun en het gebruik van goed verpakkingsmateriaal is belangrijk. Naast het voorkomen van schade, wordt gestreefd naar het vertragen van degradatieprocessen beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur en luchtvochtigheid.Opslag

Goede opslag is cruciaal om objecten veilig te stellen voor de toekomst. Afhankelijk van het soort object en conditie moet bepaald worden of een voorwerp het best vlak, opgerold of hangend bewaard moet worden. Het geven van voldoende steun helpt het ontstaan van stress en onnodige valse vouwen voorkomen. Een correcte verpakking mag geen schade aan het textiel veroorzaken en kan bovendien als buffer dienen tegen klimaatschommelingen. Ook wordt er bescherming geboden tegen waterschade, stof en licht. 

Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Opslaan van het werk 'Suits' van Engelse kunstenaar Alex Farrar

Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Bonnet coiffure (1855) voor het steunen. Het Rijksmuseum te Amsterdam


Tentoonstellen

In veel gevallen wordt een behandeling uitgevoerd met als uiteindelijke doel het presenteren van het object. Door ondersteunen van objecten worden stresspunten ontzien en kan schade worden voorkomen. De soort steun kan ook betekenis aan de vorm en functie van een object (terug) geven, zoals bij de hiernaast afgebeelde bonnet coiffure het geval is. Zo wordt (weer) beter zichtbaar wat de exacte vorm van het object is.


Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Bonnet Coiffure na het steunen. Het Rijksmuseum te Amsterdam

Behandeling uitgevoerd tijdens opleiding tot restaurator

De merklap wordt op een geschikte ondergrond gemonteerd

"Inlijst klaar" maken

Inlijsten is een veel gebruikte manier om vlak textiel (zoals merklappen en handwerken) of kleine 3D objecten (zoals doopjurkjes, handschoenen, mutsjes) te presenteren. Ook hier mag het gebruikte materiaal geen schade doen aan de het voorwerp. 

Het in te lijsten voorwerp zal op een zuurvrije rigide plaat worden gemonteerd die is bekleed met stof in de gewenste achtergrondkleur. Het object wordt zo bevestigd dat uitzakken van de stof wordt voorkomen.