Telleman TextielRestauratie

Conservering en restauratie van textiel
Advies beheer en behoud

Preventieve conservering

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat objecten tijdens opslag of tentoonstellingen onnodig beschadigen. Door aanpassingen te maken aan de directe omgeving van objecten kunnen externe risico- en schadefactoren worden weggenomen of verminderd. Het bieden van voldoende steun en het gebruik van goed verpakkingsmateriaal is belangrijk. Naast het voorkomen van schade, wordt gestreefd naar het vertragen van degradatieprocessen beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur en luchtvochtigheid.Opslag

Goede opslag is cruciaal om objecten veilig te stellen voor de toekomst. Afhankelijk van het soort object en conditie moet bepaald worden of een voorwerp het best vlak, opgerold of hangend bewaard moet worden. Het geven van voldoende steun helpt het ontstaan van stress en onnodige valse vouwen voorkomen. Een correcte verpakking mag geen schade aan het textiel veroorzaken en kan bovendien als buffer dienen tegen klimaatschommelingen. Ook wordt er bescherming geboden tegen waterschade, stof en licht.

Behandeling uitgevoerd tijdens de opleiding tot restaurator

Opslaan van het werk 'Suits' van Engelse kunstenaar Alex Farrar

'inlijst-klaar' maken borduurlap

De borduurlap wordt op een geschikte ondergrond gemonteerd, zodat het geheel vervolgens kan worden ingelijst

"Inlijst klaar" maken

Inlijsten is een veel gebruikte manier om vlak textiel (zoals merklappen en handwerken) of kleine 3D objecten (zoals doopjurkjes, handschoenen, mutsjes) te presenteren. Ook hier mag het gebruikte materiaal geen schade doen aan de het voorwerp.

Het in te lijsten voorwerp zal op een zuurvrije rigide plaat worden gemonteerd die is bekleed met stof in de gewenste achtergrondkleur. Het object wordt zo bevestigd dat uitzakken van de stof wordt voorkomen.

Bij het kiezen van een nieuwe lijst is het belangrijk dat deze diep genoeg is. Dit heeft meerdere voordelen: het textiel wordt niet geplet tegen het glas en condens dat op het glas kan ontstaan trekt niet in het textiel. Met name dit laatste is belangrijk om schimmelvorming in de lijst te voorkomen.


koptisch textiel inlijsten

Boven: Koptisch textiel in een te krappe lijst; Onder: koptisch textiel in een diepe lijst


Tentoonstellen

In veel gevallen wordt een behandeling uitgevoerd met als uiteindelijke doel het presenteren van het object. Door ondersteunen van objecten worden stresspunten ontzien en kan schade worden voorkomen. De soort steun kan ook betekenis aan de vorm en functie van een object (terug) geven, zoals bij de hiernaast afgebeelde bonnet coiffure het geval is. Zo wordt (weer) beter zichtbaar wat de exacte vorm van het object is. Dergelijke behandelingen zijn mogelijk voor zowel kostuums als accessoires. Niet alleen zichtbare 'koppen' of mannequins zijn mogelijk. Ook onzichtbare steunen kunnen worden vervaardigd, zoals bij de hieronder afgebeelde zeventiende eeuwse kraag.


Mounten van een zeventiende eeuwse kraag op onzichtbare steun; collectie: Rijksmuseum te Amsterdam

Mounten van een zeventiende eeuwse kraag op onzichtbare steun; collectie: Rijksmuseum te Amsterdam