Koptisch textiel

Fragment koptisch textiel voorbereid op tentoonstelling; collectie RMO te Leiden

Koptisch textiel

Koptisch textiel komt oorspronkelijk uit Egypte en is vaak te dateren tussen de 3e en de 12de eeuw. Het is dan ook niet vreemd dat het textiel vaak zeer zwak is. Ter voorbereiding van de tentoonstelling 'Textiel uit Egypte' van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, zijn verschillende grote en kleine Koptische fragmenten voorbereid op een (voor het oude textiel) een langdurige tenoostelling. Hiervoor zijn de fragmenten zorgvuldig om beklede borden gemonteerd

.

Conservering koptisch fragment

Conservering koptisch fragment. Links voor behandeling; rechts na behandeling; Collectie RMO te Leiden

Behandeling Maritiem Textiel

Een unieke archeologische vondst van zeventiende-eeuwse zijden kledingstukken en talloze fragmenten uit een scheepswrak bij Texel, Nederland, was in 2014 wereldnieuws. Een eerste inventarisatie vond plaats in 2016. Hoewel het grootste deel van de vondst tegen die tijd gedroogd was, bleek er nog een groep fragmenten vochtig te zijn gebleven. Dit was een unieke kans om onderzoek te doen naar de behandelmogelijkheden voor dergelijk textiel. Na het afwegen van alle uitkomsten van het onderzoek, is in 2018 het laatste deel van de collectie behandeld. De behandeling heeft voor transformatie van een diffuse prop textiel tot een verzameling leesbare en voor onderzoek toegankelijke textielfragmenten gezorgd. Er bleken ca. 60 fragmenten te zijn, te herleiden tot ca. 8 verschillende objecten/weefsels. Van sommige weefsels zijn slechts enkele fragmenten aanwezig, van andere weefsels zeer veel.

.

Behandelen van archeologisch textiel, opgedoken bij Texel

Behandelen van archeologisch textiel, opgedoken bij Texel; Collectie Huis van Hilde te Castricum

Opgedoken textiel. Links: voor behandeling; rechts: na behandeling

Opgedoken textiel. Links: voor behandeling; rechts: na behandeling

Registreren van een lijfje opgedoken bij Texel, 2016

Registreren van een lijfje opgedoken bij Texel

Textiel uit Zee, Texel

In 2014 vonden duikers van Duikclub Texel in een nieuw vrijgekomen scheepswrak bij Texel een kist vol textiel. Een belangrijk deel van de opgedoken schat bestaat uit zeventiende eeuwse kostuums. De toegepaste materialen en technieken zijn enorm rijk en gevarieerd. Een maritieme textielvondst van dit formaat is uniek in de wereld. Begin 2016 werd een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd door twee Restauratoren in Opleiding (RIO) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dankzij dit onderzoek is meer inzicht gekregen in de opgedoken textielcollectie.

Lees meer over deze vondst op het BLOG van Modemuze.

.

Documenteren van de 'toverballenjurk' opgedoken bij Texel, 2016

Documenteren van japon opgedoken bij Texel

Egyptische mummie

In 2014 werd in het kader van de opleiding tot textielrestaurator een mummie gerestaureerd uit de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden

Consolideren van de voet van een mummie

Consolideren van de voet van een mummie